Konkurs POIR 3.2.1.: Badania na rynek

Program POIR 3.2.1. Badania na rynek ma na celu uruchomienie produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS poprzez dofinansowanie wdrażania wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Dzięki temu MŚP zwiększą innowacyjności i konkurencyjności swoich działań.

Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje wdrażaniu wyników prac B+R, których efektem musi być pojawienie się na rynku nowych bądź znacząco ulepszonych własnych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Nabór: 13 marzec 2017 – 26 kwiecień 2017

Kwota dofinansowania: do 20 mln PLN 

Co możesz zyskać?

  • dofinansowanie na zakup gruntu,
  • dofinansowanie na zakup lub (roz)budowę budynków,
  • dofinansowanie na środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
  • dofinansowanie zakupu wartości intelektualnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • dofinansowanie kosztów wykonania prac B+R i/lub usług doradczych

Chcesz zdobyć te dofinansowanie? Sprawdź, w którym klastrze możesz działać, na stronie klastry-polskie.pl.

Powrót do Strony Głównej