Nabór wniosków do programu E-kumulator

Celem programu E-kumulator, uruchomionego przez NFOŚiGW, jest zmniejszenie przez przedsiębiorstwa zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczania szkodliwych emisji do atmosfery.Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”,

którego budżet wynosi 1 mld zł, jest adresowany do przedsiębiorstw zamierzających ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko.

Projekt ma na celu danie możliwości i zachęcenie do dostosowania się do wymagań wynikających z Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED). Dotyczą one źródeł spalania powyżej 50 MW, a także do standardów średnich źródeł spalania planowanych do wdrożenia w ramach przygotowywanej dyrektywy.

Celem programu E-Kumulator jest zmniejszenie w skali roku zużycia surowców pierwotnych co najmniej o 1 mln ton. Według założeń, roczna emisja CO2 ma ulec zmniejszeniu co najmniej o 50 tys. ton. Dwutlenku siarki – co najmniej o 15 tys. ton na rok, tlenków azotu (NOx) – co najmniej o 3 tys. ton na rok, a pyłów – o 500 ton na rok.

Dofinansowanie będzie udzielane w jednej z trzech form – pożyczki na zasadach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej), pożyczki na zasadach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną) lub pożyczki łączonej (rynkowa + preferencyjna – stanowi pomoc publiczną).

Wysokość preferencyjnych pożyczek wyniesie

od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Nisko oprocentowane pożyczki mogą ulec częściowemu umorzeniu, w wysokości nawet do 20 proc. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30 grudnia br. Program E-kumulator będzie realizowany w latach 2015-2023, natomiast umowy dofinansowania z beneficjentami będą zawierane do 2020 r.