Fundusze dla Polski, w świetle zmian gospodarczych

W perspektywie zmian gospodarczych oraz postępującemu procesowi globalizacji, zdajemy się funkcjonować często nie ogarniając praw, dzięki którym potrafimy rozwijać się szybciej i pełniej, gdyż m.in. dzięki środkom unijnym powstały fascynujące, narzędzia prowokujące do zmiany, rozwoju i wdrażania w życie nowej efektywności.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej można było z wielkim sceptycyzmem podejść do sprawy związanej z wdrożeniem mechanizmów wsparcia. Przyglądając się skuteczności oraz sposobie organizacji projektów, można było wnioskować, iż wprowadzone instrumenty są nieefektywne. Zaobserwować było to można na przykładzie pierwszych porażek instytucji wdrażających i pośredniczących, a także przerostem formalności nad potencjalnymi efektami wdrażanych projektów.

W ostatnim poglądy wielu osób uległy zmianie, ponieważ zmiany w otoczeniu pokazały, że są to instrumenty potrzebne, szczególnie że w obecnych czasach ważne jest korzystanie z każdej możliwości rozwoju. Poznając mechanizm funkcjonowania funduszy i ich programów, można by było zaspokoić ciekawość dotyczącą relacji występujących pomiędzy priorytetami i programami.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone