Jak skorzystać z prawa do urlopu na żądanie?

Nie zawsze jesteśmy w stanie pójść danego dnia do pracy na skutek jakiegoś nieprzewidzianego i niezaplanowanego zdarzenia. Każda nieobecność musi jednak zostać usprawiedliwiona, w przeciwnym razie czekają nas nieprzyjemne konsekwencje, w ostateczności nawet wypowiedzenie umowy. Można jednak uchronić się przed najgorszym i jest to bardzo proste. Wystarczy zgłosić w odpowiednim czasie pracodawcy chęć wykorzystania urlopu na żądanie. 

Potrzebujesz pilnie wolnego dnia w pracy? Zobacz, jak działa urlop na żądanie  

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę otrzymuje przywilej w postaci urlopu na żądanie. Są to cztery dni, które naliczane są od nowa każdego kolejnego roku kalendarzowego. Jest to coś w rodzaju nie zaplanowanego urlopu, czyli takiego do wykorzystania w nagłych sytuacjach życiowych. Przykładem będzie pilny wyjazd, śmierć bliskiej osoby lub nawet brak ochoty pójścia do pracy. Okazuje się, że pracownik nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego chce wziąć wolne na żądanie, dlatego nawet przysłowiowy kac może być powodem chęci jego wykorzystania. Jeśli nie uzgodniliśmy wcześniej z prawodawcą dnia wolnego od pracy, pozostaje nam urlop na żądanie. Warto od razu zaznaczyć, że stanowi on część naszego rocznego urlopu wypoczynkowego. Zostanie wobec tego odjęty od całkowitej puli wolnych dni, co przełoży się na krótsze wakacje. 

Jeśli jesteśmy pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie, nie przysługuje nam prawo do wzięcia urlopu na żądanie. Kolejną kwestią będzie to, że zawsze trzeba z wyprzedzeniem uprzedzić pracodawcę o chęci wzięcia takiej formy urlopu. Niedopuszczalne jest niestawienie się do pracy, bo zostaną z tego wyciągnięte konkretne konsekwencje. Data urlopu na żądanie nie musi być planowana ani uzgadniania, ale konieczne jest uprzedzenie o tym fakcie przełożonego. Chęć wykorzystania urlopu na żądanie należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu samego urlopu, jeszcze przed rozpoczęciem swojego dnia roboczego. Zwykle nie trzeba składać wniosku o urlop na żądanie. Do wyboru są inne formy, w jakiej można poinformować przełożonego – ustnie, telefonicznie, mailowo. Należy mieć zawsze na uwadze politykę komunikacji firmy, w której jest się zatrudnionym.

Comments are closed.