Konkurs POIR 2.1.: Centra Badawczo-Rozwojowe

Program POIR 2.1. Centra badawczo-rozwojowe ma na celu wsparcie inwestycji w infrastrukturze B+R poprzez dofinansowanie tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych sektora MŚP. Środki finansowe są na środki umożliwiające i poprawiające prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia innowacyjnych usług i produktów.

W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie infrastruktury badawczej, która posłuży do realizacji, zaplanowanej na etapie wniosku, agendy badawczej. Agenda musi zawierać m.in.:
– główne innowacyjne obszary badawcze,
– orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych,
– główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.
Produktem projektu ma być osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji w postaci rzeczy materialnych lub usług.

Nabór: 8 maj 2017 – 7 lipiec 2017
Maksymalne dofinansowanie: do 70%

Co można zdobyć?
– dofinansowanie zakupu gruntu,
– dofinansowanie zakupu, (roz)budowy bądź adaptacji nieruchomości na zaplecze biurowo – laboratoryjne,
– dofinansowanie zakupu środków trwałych, sprzętu, wyposażenia,
– dofinansowanie zakupu wartości intelektualnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
– dofinansowanie zdobycia odpowiedniej wiedzy technicznej oraz przeprowadzenia doradztwa.

Chcesz zdobyć te dofinansowanie? Sprawdź, w którym klastrze możesz działać, na stronie klastry-polskie.pl.

Powrót do Strony Głównej