Konkurs POIR 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Program POIR 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Nabór: 10.08.2017 – 28.02.2018
Ogólna pola środków przeznaczonych na dofinansowanie: 

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 40 500 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

  • 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Zgłoś się do jednego z Klastrów Polskich i dowiedz się więcej!