Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MMŚP poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Dofinansowanie traktowane jest jako premia technologiczna, umożliwiająca spłatę części kredytu technologicznego na realizację inwestycji, udzielonego przez bank komercyjny.

Nabór: 20 luty 2017 – 29 marzec 2017
Kwota dofinansowania: do 6 mln PLN

Co możesz zyskać?
dofinansowanie (roz)budowy lub zakupu hali produkcyjnej;
dofinansowanie środków trwałych: (urządzeń, maszyn, linii technologicznych);
dofinansowanie zdobycia wytworów pracy umysłowej (niematerialnych i prawnych): patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone