Lista podatników VAT – co należy wiedzieć?

W ciągu ostatnich lat rząd dążył do zwiększenia ściągalności podatku VAT do budżetu. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć jest działająca od 1 września 2019 roku lista podatników VAT znana również jako tzw. biała lista. Co warto wiedzieć na jej temat? Czy ma ona wpływ na działanie przedsiębiorstw? Odpowiedzi poniżej!

Czym jest lista podatników VAT

Lista podatników VAT 1 września 2019 roku zastąpiła wykaz podatników zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych, a także przywróconych do rejestru VAT. Aktualna lista prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i udostępniona publicznie w formie elektronicznej do wglądu na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biała lista podatników zawiera m.in.:

– nazwę firmy, ew. imię i nazwisko płatnika,

– NIP oraz REGON,

– status podmiotu będącego na liście („podatnik VAT czynny” albo     „podatnik VAT zwolniony”),

– numer firmowego konta bankowego,

– kluczowe dodatkowe informacje m.in. o wykreśleniu, przywróceniu

 do wpisu lub o odmowie wpisu.

Na bieżąco aktualizowana lista zawiera wszystkich podatników VAT. Zarówno czynnych, jak i zwolnionych. Zgodnie z polskim prawodawstwem każde przedsiębiorstwo, które zamierza przelać kwotę minimum 15000 zł brutto na konto kontrahenta, będącego czynnym podatnikiem VAT, jest zobligowane do sprawdzenia danych zawartych na elektronicznej liście podatników VAT. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Dlaczego firma musi sprawdzać białą listę?

Przede wszystkim firmy mają obowiązek skorzystania z listy podatników VAT w celu sprawdzenia, czy podany przez kontrahenta rachunek bankowy jest zgodny z numerem konta podanym do Urzędu Skarbowego. W sytuacji, gdy pieniądze zostaną przelane na inne konto, przedsiębiorstwo nie będzie miało możliwości odliczenia przelanej kwoty od kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, gdy kontrahent nie zapłaci podatku VAT od wykonanej transakcji, konsekwencje mogą sięgnąć do przedsiębiorcy przelewającego pieniądze.

Comments are closed.