Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

BUWiWM dla naukowców

W ramach programu BUWIWM dla naukowców można otrzymać stypendium na wyjazd na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne, a także kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów zgłosić muszą uczelnie wyższe

nadzorowane przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Pod uwagę brani będą szczególnie kandydaci, których wyjazd wiązać się będzie z realizacją konkretnych zadań.

Opisane są one w projekcie badawczym i zaopiniowany przez samodzielnego pracownika naukowego. Zgłoszenia analizować będzie Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą, zaś wyniki poda Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej wraz z informacjami o dokumentach wymaganych przez partnera zagranicznego.

BUWiWM dla naukowców

Powrót do Strony Głównej