Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Cornet

CORNET to sieć ministerstw i agencji finansujących w Europie, które są właścicielami lub menedżerami krajowych i regionalnych programów finansowania zbiorowego badań pomiędzy sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organizacji badań i technologii w całej Europie.

Na tle rosnącej konkurencji

na rynkach światowych, CORNET wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w ich międzynarodowych działaniach innowacyjnych, pomaga im zdobyć wiedzę technologiczną, poszerzania ich sieci w całej Europie i wypełnia lukę między badaniami naukowymi i innowacjami.

Dwa razy w roku zaproszenia do składania wniosków na projekty współpracy ponadnarodowej w zakresie wspólnych badań naukowych. Również rozwoju technologicznego na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Tematy badawcze nie są wstępnie zdefiniowane i mogą być określona przez samych wnioskodawców.

Finansowanie jest dostępne

za pośrednictwem programów krajowych i regionalnych zgodnie z zasadą ERA-NET. Program umożliwia konsorcjom małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeniami i organizacjami badawczymi z co najmniej 2 krajów europejskich współpracę w projektach ponadnarodowych.

Cornet

Powrót do Strony Głównej