Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

DAAD

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest to stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych i zarazem największa na świecie organizacją propagującą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Organizacja wspiera nauczanie języka niemieckiego poza granicami kraju oraz promocję germanistyki. Posiada sieć przedstawicielstw na całym świecie oraz wspiera kraje dążące do kształtowania szkolnictwa wyższego. Organizacją pośredniczy w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec.

Dzięki DAAD rokrocznie ponad 130 000 studentów
i pracowników nauki z całego świata realizuje pobyty studyjne i naukowe za granicą. Jest tym samym jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką.

Równie intensywnie angażuje się w proces umiędzynarodowienia niemieckich uczelni, reformowanie systemów oświaty w państwach rozwijających się, a także wspieranie rozwoju germanistyki i promocję języka niemieckiego za granicą. Światową renomą cieszy się program stypendialny DAAD dla artystów (Berliner Künstlerprogramm).
To stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych z siedzibą w Bonn i w Berlinie.

Projekty realizowane w różnych częściach świata koordynują przedstawicielstwa w 15 krajach – w tym również w Polsce. Sieć lokalnych przedstawicielstw uzupełnia 56 centrów informacyjnych DAAD działających na wszystkich kontynentach.

Powrót do Strony Głównej