Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Erasmus Plus

Program Erasmus Plus ma na celu wykorzystywanie możliwości, jakie niesie kapitał społeczny oraz propagowanie hasła uczenia się przez całe życie. Działania w ramach Erasmus+ mają na celu redukcję bezrobocia wśród ludzi młodych w UE oraz przeprofilowanie systemów edukacji i szkoleń z uwzględnieniem wymogów pracodawcy.

Program stwarza dodatkowe

możliwości współpracy i mobilności wśród krajów partnerskich, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. Program zapewnia także organizacjom młodzieżowym podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności w celu nadania europejskich standardów pracy z młodzieżą.

Nowym wyzwaniem jest także wspieranie działań dotyczących sportu oraz promowanie europejskiej współpracy politycznej w sferze sportu. Struktura programu Erasmus+ obejmuje kilka sektorów: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież.

Erasmus Plus

Powrót do Strony Głównej