Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020

Program mający na celu

wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz rozwiązywanie problemów wykraczających poza granice państw. Działania w ramach współpracy są finansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez trzy kluczowe komponenty: współpracę transgraniczną, współpracę transnarodową i współpracę międzyregionalną.