Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

EWT / INTERREG IV

Jest to program pomocy dla regionów, który zapewnia finansowanie współpracy międzyregionalnej w całej Europie. Jest on realizowany w ramach terytorialnej współpracy WE i finansowany w ramach Europejskiego EFRR.
Ogólnym celem programu jest poprawa efektywności polityk regionalnych. Projekt opiera się na wymianie doświadczeń między partnerami, którzy są odpowiedzialni za rozwój ich polityk lokalnych i regionalnych. Obszarami wsparcia są innowacje i gospodarka oparta na wiedzy, ochrona środowiska i zapobiegania ryzyku. W ten sposób program ma na celu przyczynianie się do modernizacji gospodarczej
i konkurencyjności Europy. Program odpowiada także za wspieranie zrównoważonego rozwoju regionalnego. Program obsługuje dwa typy projektów: projekty inicjatyw regionalnych oraz projekty kapitalizacji.
W projektach inicjatyw regionalnych partnerzy współpracują w celu wymiany doświadczeń w dziedzinie polityki. Mogą wybierać pomiędzy trzema poziomami intensywności ich współpracy, np. prosta sieć współpracy, rozwój instrumentów polityki lub utworzenie mini-programów.
W projektach kapitalizacji partnerzy opierać się mogą już na zidentyfikowanych dobrych praktykach. Projekty kapitalizacji oraz ich dobre praktyki przenoszone są do programów głównych z funduszy strukturalnych UE. Odbywa się to poprzez opracowanie planów działania i zaangażowania odpowiednich decydentów.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone