Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Fundacja Ochrony Środowiska

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska została utworzona w grudniu 1988 roku. Wśród jej założycieli znajdują się działacze ekologiczni, dziennikarze i menadżerowie troszczący się o środowisko przyrodnicze w Polsce oraz proekologiczne organizacje społeczne i firmy.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska została utworzona w grudniu 1988 roku. Wśród założycieli znaleźli się działacze ekologiczni, dziennikarze i menadżerowie przejęci wspólną troską o stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju. W gronie inicjatorów znalazły się również proekologiczne organizacje społeczne i jednostki gospodarcze.

NFOŚ jest niezależną organizacją pozarządową powołaną do życia zgodnie z ustawą o fundacjach i posiada osobowość prawną na podstawie rejestracji sądowej z dnia 9 marca 1989 roku.

Organami władzy w Fundacji są Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.

Aktualnie, w strukturze Fundacji funkcjonują następujące jednostki działające
w ramach biur Zarządu NFOŚ:

oraz działające jako wyodrębnione jednostki samobilansujące się:

Program skupiający się na ochronie środowiska na szczeblu krajowym i lokalnym.Do głównym przedsięwzięć można zaliczyć ochronę atmosfery, zdrowia, edukację ekologiczną  oraz monitoring środowiska.

Fundacja Ochrony Środowiska

Powrót do Strony Głównej