Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

INNOLOT

Program finansujący prace i badania pozwalające na uzyskanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu lotniczego. Budżet programu wynosi 500 milonów złotych, z czego 40% pochodzi ze stowarzyszenia natomiast pozostała część finansowana jest przez NCBiR ze środków POIG. Odbiorcami programu są konsorcja naukowe, których liderami są przedsiębiorcy odpowiedzialni za budowę demonstratorów technologii opisane w aneksie do porozumienia. Program INNOLOT realizowany jest w latach 2013 – 2018.