Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Joint Projects

Są to projekty realizowane na poziomie instytucjonalnym, które oparte są na wielostronnym partnerstwie  pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w UE i krajach partnerskich. Promują wymianę wiedzy i know-how między uczelniami i instytucjami UE w krajach partnerskich. Wspólne projekty realizowane są przez same instytucje. Istotne tematy wspólnych projektów obejmują rozwój programów nauczania, ulepszenie zarządzania uczelniani i tworzenia lepszych powiązań między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem.
Istnieją dwie kategorie Joint Projects, które mogą wspierać:
– „Projekty krajowe” powinny być realizowane z korzyścią dla kraju partnerskiego i skupić się na krajowych priorytetach ustalonych przez Ministerstwo Edukacji
–  „Wielonarodowe Projekty”, których celem jest korzyść dla więcej niż jednego kraju partnerskiego. Koncentrują się one na realizacji priorytetów regionalnych, które są wspólne dla wszystkich krajów partnerskich w określonym regionie. Mogą również skierować „narodowy priorytet”, który jest wspólny dla każdego z uczestniczących krajów partnerskich. Wielonarodowe Projekty mogą obejmować kraje partnerskie z różnych regionów, pod warunkiem, że temat wniosku jest identyfikowany jako priorytet regionalny lub krajowy dla wszystkich uczestniczących krajów partnerskich. Maksymalny możliwy czas trwania wspólnych projektów to 36 miesięcy.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone