Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Kasa im. J. Mianowskiego

Jej głównym celem jest gromadzenie i podział funduszy na naukę w Polsce. Do zadań Kasy należy  pełnienie roli rzecznika interesów polskiego środowiska naukowego, przekazywanie subwencji na badania i wydawnictwa naukowe, finansowanie stypendiów oraz nagród, wspieranie społecznego ruchu naukowego, organizacja zjazdów nauki polskiej, współdziałanie z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, ogłaszanie konkursów na prace badawcze, podejmowanie stosownych działań informacyjnych, prowadzenie działalności wydawniczej, przygotowanie i publikacja roczników „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, pozyskanie środków na działalność statutową Kasy. Fundacja organizuje program stypendialny „Fellowships Research & Experience II” skierowany do osób chcących rozpocząć projekty naukowo-badawcze w Polsce, pochodzących z Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Jego głównym celem jest za pomocą inicjowania wspólnych projektów oraz oferowania staży dzielenie się polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej,  formuły państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Po zakończeniu stażu jego uczestnik może być skierowany do wybranej instytucji w Polsce. Praca badawcza winna traktować o jednej z poniższych dziedzin, jak: ekonomia i zarządzanie, administracja publiczna (rządowa i samorządowa), administracja biznesu, prawo, nauki społeczne, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone