Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Kreator Innowacyjności

Program Kreator innowacyjności ma na celu umożliwienie realizacji projektów związanych z  komercjalizacją B+R oraz podniesienie poziomu uczestnictwa publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w tym. Odbywać się to będzie za sprawą rozwoju systemów komercjalizacji wyników B+R, podniesienie poziomu w publicznych organizacjach badawczych działań informacyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych w zakresie komercjalizacji wiedzy, a także promowanie przedsiębiorczości wśród środowiska akademickiego. Efektem realizacji Programu ma być wzrost liczby: komercjalizowanych technologii i rozwiązań, rozwój sieci jednostek organizacyjnych wspierających przedsiębiorczość naukowców, zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne wspierające przedsiębiorczość, upowszechnienie informacji o możliwościach i korzyściach wynikających z tworzenia firm na bazie własności intelektualnej a w dalszej kolejności powstawanie tego typu firm, rozpowszechnienie dobrych praktyk dotyczących komercjalizacji wiedzy i ochrony praw własności intelektualnej.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone