Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Kreator Innowacyjności

Program Kreator innowacyjności ma na celu umożliwienie realizacji projektów związanych z  komercjalizacją B+R oraz podniesienie poziomu uczestnictwa publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w tym.

Odbywać się to będzie za sprawą

rozwoju systemów komercjalizacji wyników B+R, podniesienie poziomu w publicznych organizacjach badawczych działań informacyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych w zakresie komercjalizacji wiedzy, a także promowanie przedsiębiorczości wśród środowiska akademickiego.

Efektem realizacji Programu Kreator Innowacyjności

ma być wzrost liczby: komercjalizowanych technologii i rozwiązań. Rozwój sieci jednostek organizacyjnych wspierających przedsiębiorczość naukowców, zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne wspierające przedsiębiorczość. Upowszechnienie informacji o możliwościach i korzyściach wynikających z tworzenia firm na bazie własności intelektualnej. W dalszej kolejności powstawanie tego typu firm, rozpowszechnienie dobrych praktyk dotyczących komercjalizacji wiedzy i ochrony praw własności intelektualnej.

Powrót do Strony Głównej