Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Lider

Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców pragnących nabrać doświadczenia w zakresie kierowania projektem badawczym oraz zdobyć umiejętności samodzielnego budowania i kierowania własnym zespołem badawczym. Program ma celu także nawiązanie współdziałania naukowców i przedsiębiorców. Realizacja badań o charakterze wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Ponadto propaguje wymianę międzysektorową, międzyuczelnianą oraz między jednostkami naukowymi.

Program skierowany jest do osób,

które wedle następujących wymogów: nie ukończyły 35 roku życia, uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu. Są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych lub posiadają patenty lub wdrożenia.

Dotychczas nie uczestniczyły

w roli kierownika projektu w Programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce. Chętni wysyłają zgłoszenie z wyznaczeniem Jednostki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe..

LIDER

Powrót do Strony Głównej