Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Luventus +

Program Luventus Plus adresowany jest do młodych naukowców (do 35 roku życia) działających w dziedzinie nauk humanistycznych, nauk społecznych, ścisłych i technicznych, nauk o życiu. Program istniejący od 2010 roku dofinansowuje badania naukowe prowadzone przez młodych naukowców, w tym studentów. roku życia.

Wymogiem jest, by

kandydaci byli autorami publikacji, które ukazały się lub zostały przyjęte do publikacji. W czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Zgłaszane projekty mogą opierać się na pracach lub rozpoczynać nowe badania w obszarze nauki, w którym autor posiada publikacje w ww. czasopismach.

Luventus Plus

Powrót do Strony Głównej