Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Mobilność Plus

Program Mobilność Plus ma na celu stworzenie możliwości udziału w badaniach naukowych.

W zagranicznym ośrodku naukowym z udziałem uznanych naukowców o światowej skali autorytecie. Młodzi naukowcy mają szansę zdobyć dofinansowanie trwające od 6 do 36 miesięcy, w ramach którego zapewniony jest pobyt w ośrodku naukowym. (Również małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci). Koszty podróży z miejsca zamieszkania  do miejscowości, w której znajduje się ośrodek badawczy. Wniosek musi złożony być przez kierownika podmiotu, w której kandydat jest zatrudniony lub odbywa studia doktoranckie.

W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu. W celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane

 Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

  1. w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  2. w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  3. w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  4. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony. Uczestnik programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

Powrót do Strony Głównej