Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Jej działalność opiera się na propagowaniu nauki oraz nawiązaniu dialogu między krajami w oparciu o ściślejsze zawiązanie współdziałania studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Także koncentrowanie się na innowacyjnych projektach oraz nowych sposobach współpracy. Można zgłaszać wnioski o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w ramach czterech priorytetów tematycznych: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości. Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą być zainicjowane najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone