Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

POMOST

Program na celu umożliwienie naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu do aktywności naukowej. Udział w programie mogą wziąć naukowcy, wedle wymogów: posiadający stopień naukowy doktora, pracujący w polskiej jednostce badawczej lub posiadają promesę zatrudnienia w takiej jednostce co najmniej na czas trwania projektu. Wnioski mogą być składane przez: kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego), mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie można otrzymać na grant badawczy, stypendia dla maksymalnie trzech uczestników wybranych w ramach konkursu. Projekt nie musi być realizowany w pełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone