Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem programu są przede wszystkim wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, wzrost spójności społecznej, aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie ubóstwu, inwestycja w edukację i szkolenia oraz poprawa sposobu działania administracji publicznej. Działania opierać się będą przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych i działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie w rękach regionów.