Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został powołany w celu realizacji polskiej polityki rybackiej, na którą składają się poprawa w zakresie: prowadzenia racjonalnej gospodarki żywymi zasobami wód, poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa. Na Program Operacyjnego składają się następujące obszary priorytetowe:

Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej.

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone