Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

TEAM

Celem programu jest zwiększenie aktywności młodych naukowców w przedsięwzięcia badawcze prowadzone przez najlepsze zespoły i laboratoria naukowe w Polsce. Program skierowany jest do liderów zespołów naukowych prowadzących badania z partnerami zagranicznymi, mający w swoich planach zatrudnienie studentów i doktorantów przy pracy w zespole badawczym. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych: Bio, Info oraz Techno i mogą one trwać od 2 do 4 lat. O dofinansowanie mogą się starać imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (w wysokości miesięcznie 1 000 zł dla studenta, 3 000 zł dla doktoranta, 5 000 zł dla młodego doktora) oraz grant badawczy, którego wysokość jest zależna od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od funduszy przeznaczonych na projekt.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone