Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Tempus

Program przyczynia się do unowocześnienia szkolnictwa wyższego w krajach wspólnoty europejskiej oraz w krajach partnerskich Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Bałkanów Zachodnich i regionu śródziemnomorskiego. Tempus przyczynia się do przygotowania kandydata i potencjalnych krajów kandydujących do uczestnictwa w zintegrowanym Programie kształcenia ustawicznego. Oprócz współpracy między instytucjami, Tempus promuje również współpracę pomiędzy ludźmi. Tempus zapewnia wsparcie dla konsorcjów instytucji składających się głównie z uczelni lub stowarzyszeń uniwersyteckich. Nieakademiccy partnerzy mogą również być częścią konsorcjum. Program Tempus jest realizowany w ścisłej koordynacji z programem Erasmus Mundus, który zapewnia stypendia dla studentów z krajów trzeciego świata, umożliwiając im udział w kursach mistrzowskich najwyższego poziomu i doktoranckich spoza UE.

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone