Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

VENTURES

Program Ventures ma przede wszystkim na celu sprawienie, by praca naukowa wydawała się bardziej interesująca dla potencjalnych uczonych oraz zwiększyć ilość projektów, których rezultaty mogą posłużyć w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do (wedle wymogów):

  • studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia,
  • absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych,
  • doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W ocenie projektu pod uwagę najbardziej brana jest jego przydatność dla gospodarki. Finansowaniu podlegają: imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów) oraz grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Ventures

Powrót do Strony Głównej