Konkurs POIR 1.2: Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

Program POIR 1.2 Sektorowe programy B+R ma na celu wsparcie inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorstw oraz konsorcjów. Środki finansowe są na środki umożliwiające i poprawiające prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia innowacyjnych usług i produktów.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów,

które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Sektorowe programy B+R

 

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw. Występują one w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.). Przedstawiają\ zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.

Nabór: 22 lutego – 7 kwietnia 2017
Ogólna pola środków przeznaczonych na dofinansowanie: 190 000 000 PLN.

Zgłoś się do jednego z Klastrów Polskich i dowiedz się więcej!