Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

Stypendia i Substydia

Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje stypendia, subsydia i granty w trybie konkursu dla uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Fundacja tworzy w tym celu różne programy, w tym:

  1. Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego: jest skierowane do młodych uczonych, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.
  2. START: Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
  3. MISTRZ: Subsydia profesorskie
  4. WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ: Stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.
  5. IDEE DLA POLSKI: Program dla laureatów ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.
  6. KOLUMB – granty wspomagające. Granty wspomagające dla laureatów programu KOLUMB (do edycji 2009) wracających do kraju po zakończeniu stażu zagranicznego

 

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone