W jaki sposób wibor wpływa na kredyt?

Wibor jest współczynnikiem, który wpływa na wysokość stóp procentowych kredytów, i stanowią zmienny element ich oprocentowania. Dlatego wartość jaką przyjmuje ten współczynnik, w istotny sposób wpływa na wysokość comiesięcznych rat kredytu, jakie zobowiązani są spłacać kredytobiorcy. Wysokość, jaką przyjmuje współczynnik wibor zależy od wielu czynników gospodarczych, a sposób w jaki wpływa na oprocentowanie kredytów, również jest zmienny i zależy od umowy kredytowej, w której zawsze jest określony.

Czym jest wibor

Wibor jest współczynnikiem gospodarczym, który określa stan sektora bankowego i zaufanie, jakim banki darzą siebie nawzajem. W pewnym sensie można powiedzieć, że wibor oznacza uśrednioną zdolność kredytową banków w Polsce. Współczynnik wibor ustalany jest w procesie nazywanym wibor fixingiem, przez zewnętrzną organizację. Wibor fixing polega na uśrednieniu procentu, na jaki banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom. Banki deklarują wartości oprocentowania kredytów codziennie, a na podstawie zebranych od nich danych, instytucja wykonująca wibor fixing oblicza aktualny wibor. Oprocentowanie banków deklarowane jest na różnej długości okresy, tak samo wyliczany jest wibor.

W jaki sposób wysokość współczynnika wibor wpływa na wysokość oprocentowania kredytów?

Oprocentowanie kredytów składa się z dwóch części. Jedna z nich jest zmienna – to właśnie współczynnik wibor, a druga (przynajmniej w teorii) stała – to marża banku od udzielonego kredytu. W każdej umowie kredytowej zawarta jest informacja, jakiego rodzaju współczynnik wibor jest brany pod uwagę przy naliczaniu oprocentowania. Jakie zatem są rodzaje współczynnika wibor? Banki pożyczają sobie pieniądze na różnej długości okresy, a rodzaje współczynników wibor zależą właśnie od tych długości. Najkrótszy jest wibor ON – ustalany na jeden dzień, a najdłuższy – wibor 1Y, ustalany jest na cały rok. Z punktu widzenia kredytów bankowych, istotne są: wibor 1M, wibor 3M, wibor 6M, wibor 9M i wibor 1Y. W przypadku współczynnika wibor 1M, zmienna składowa oprocentowania kredytu ustalana jest raz na miesiąc. W przypadku stosowania wibor 3M – raz na trzy miesiące i dalej – odpowiednio: sześć miesięcy, dziewięć miesięcy i rok. Jeżeli zatem oprocentowanie kredytu związane jest z wibor 6, kredytobiorca ma pewność, że przez sześc miesięcy,oprocentowanie nie wzrośnie. Kiedy współczynnik wibor rośnie, rośnie również oprocentowanie kredytu, natomiast kiedy ten współczynnik spada, oprocentowanie powinno być obniżone. Powinno, wle w praktyce wygląda to nieco inaczej. Banki nie lubią zmniejszać oprocentowania, więc na spadek wiboru reagują podniesieniem marży, więc w praktyce, nawet gdy wibor spada, oprocentowanie zostaje takie samo, albo nawet rośnie.

Comments are closed.