Skierowania do sanatorium – pierwszy krok na drodze ku zdrowiu

Leczenie sanatoryjne jest dla wielu osób szansą na poprawę zdrowia, sprawności i ogólnej kondycji. Ze względu na refundację znacznej części kosztów pobytu w uzdrowisku najczęściej wybieraną opcją jest oczywiście sanatorium NFZ. Tutaj warunkiem koniecznym do uzyskania miejsca jest skierowanie. Postaramy się wyjaśnić, jak je zdobyć i co zrobić w następnej kolejności.

Pobyt w sanatorium – początek procedury 

Skierowania do sanatorium wystawia zarówno lekarz pierwszego kontaktu, czyli lekarz rodzinny jak i lekarz specjalista, prowadzący leczenie pacjenta pod kątem danego schorzenia. Ma ono formę wniosku, w którym lekarz przedstawia stan ogólny pacjenta, wpisuje aktualne wyniki badań, a jeśli pacjent przebywał w szpitalu, dołącza również kartę informacyjną leczenia szpitalnego. Skierowanie (wniosek) należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do oddziału NFZ, gdzie po ocenie jego poprawności i kompletności zostanie zarejestrowany lub zwrócony do uzupełnienia / poprawy.

Prawidłowo wypełniony wniosek otrzymuje od razu numer ewidencyjny i kierowany jest do opiniowania przez lekarza balneologa – działającego przy NFZ specjalisty od leczenia uzdrowiskowego. Więcej informacji przeczytasz na stronie kapitalni.org.

Kwalifikacja do leczenia sanatoryjnego i realizacja skierowania 

W ciągu 30 dni pacjent otrzymuje pocztą decyzję balneologa o zakwalifikowaniu na leczenie, bądź o odrzuceniu wniosku. Decyzji pozytywnej towarzyszy od razu informacja o miejscu pobytu uzdrowiskowego.

Często pojawiają się u przyszłych kuracjuszy pytania, czy sami mogą wybrać miejsce, w którym poddadzą się zabiegom. Niestety decyzja ta nie leży w ich gestii. Wystawiającemu skierowania do sanatorium lekarzowi mogą oni wprawdzie zasugerować, gdzie chcieliby się leczyć, ale ani on, ani lekarz balneolog nie mają obowiązku kierowania się preferencjami pacjenta.

Otrzymanie decyzji o zakwalifikowaniu się nie oznacza niestety rychłego rozpoczęcia leczenia. Na dzień dzisiejszy kolejka do sanatorium powoduje oczekiwanie przez ok. 2 lata od momentu zarejestrowania wniosku w NFZ. Czas wyjazdu można na bieżąco szacować samodzielnie, dzięki numerowi ewidencyjnemu skierowania do sanatorium NFZ, umożliwia on monitorowanie na stronie Funduszu postępu kolejki i pozwala przewidzieć, kiedy pacjent otrzyma pocztowe zawiadomienie o rozpoczęciu turnusu sanatoryjnego. Jego otrzymanie oznacza zakończenie procesu oczekiwania i rozpoczęcie procedury leczenia.

Comments are closed.