Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest wsparciem finansowym dla rodzin, które mają trudności z opłaceniem bieżącego utrzymania swojego domu lub mieszkania. Pieniądze mogą otrzymać zarówno wynajmujący, jak i najemcy. Jakie warunki należy spełnić aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Kto może skorzystać z dodatku mieszkaniowego?

W przypadku problemów z opłacaniem miesięcznych kosztów utrzymania nieruchomości, warto zapoznać się z informacjami na temat dodatków mieszkaniowych, które można otrzymać, jeśli spełni się trzy warunki:

  • konieczne jest posiadanie tytuły prawnego do domu lub mieszkania (prawo własności, współwłasność, stowarzyszenie najemców, wynajem lub podnajem mieszkania na podstawie umowy, orzeczenie sądu dotyczące lokalu zastępczego lub praw do mieszkania socjalnego),
  • powierzchnia domu lub mieszkania nie może przekraczać wartości określonych przepisami prawa,
  • spełnienie odpowiednich warunków dochodowych.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba mieć określony dochód. W okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego uprawnionego do otrzymania dodatku, nie może przekraczać: 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym i 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym. Rozbudowany artykuł o tym ile wynosi dodatek mieszkaniowy znajdziesz tutaj.

Dodatek mieszkaniowy – ile można otrzymać?

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy kosztem przypadającym na standardową powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego a wydatkami wnioskodawcy i stanowi następującą kwotę:

  • 15 proc. dochodów rodziny w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
  • 12 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie domowym od 2 do 4 osób,
  • 10 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie domowym liczącym 5 osób lub więcej.

Zgodnie z przepisami do kosztów ponoszonych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy zaliczają się stałe świadczenia okresowe, które ponosi gospodarstwo domowe, jak np.: czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty za energię cieplną, prąd itp.

Comments are closed.