Ulgi podatkowe

Początek roku to dla większości z nas czas składania rocznych zeznań podatkowych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od każdej wypłaty pracodawca przekazuje należne składki podatkowe Urzędowi Skarbowemu właściwemu względem miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przekazujemy te składki bez pośrednictwa płatnika (czyli pracodawcy) bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego.

Roczne zeznanie podatkowe

Każdy podatnik ma czas do końca kwietnia na złożenie rocznego zeznania podatkowego w postaci odpowiedniego formularza PIT. Co ciekawe, od roku 2019, każdy Urząd Skarbowy przygotowuje w naszym imieniu podstawową deklarację PIT. Jeśli nie wykonamy żadnych kroków, będzie ona tą obowiązującą. Warto jednak wejść na swoje indywidualne konto na portalu podatkowym i sprawdzić naszą deklarację, gdyż Urząd Skarbowy mógł popełnić w którymś miejscu błąd, bądź też nie naliczyć wszystkich przysługujących nam ulg podatkowych.

Obowiązujące ulgi podatkowe

W każdym roku podatkowym ulgi podatkowe wyglądają trochę inaczej. Poniżej przedstawiamy te obowiązujące w 2019 roku (czyli składane w zeznaniu podatkowym za rok 2018):

– ulga prorodzinna, czyli popularna ulga „na dzieci”

– zwrot pobranych bądź też zapłaconych składek zdrowotnych

– zwrot podatku za pracę za granicą

– ulga na badanie i rozwój

– odliczenie za składki wpłacone na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

– ulga na leki i sprzęt rehabilitacyjny i samochód dla niepełnosprawnych

– darowizny kościelne oraz na organizacje społeczne

– odliczenie od podatku dla Krwiodawców

– ulga za internet

W zależności od tego, które ulgi nam przysługują, możemy znacząco obniżyć swój podatek dochodowy i dzięki temu uzyskać zwrot podatku.

Zwrot podatku

Jeśli z wyliczeń dokonanych w rocznym zeznaniu podatkowym wynika, że zapłacone zaliczki na podatek dochodowy przekraczają należności wynikające z tego tytułu, należy nam się zwrot podatku. W zależności od tego, jaki sposób złożenia deklaracji wybierzemy, Urząd Skarbowy ma róży czas na dokonanie zwrotu podatku. Jeśli deklarację złożyliśmy on-line, to zwrot powinien nastąpić w ciągu 45 dni od daty jej złożenia. Jeśli natomiast wybraliśmy metodę tradycyjną, na zwrot podatku poczekamy dłużej – właściwy Urząd Skarbowy ma na to aż trzy miesiące. Należy jednak pamiętać, że jest to czas maksymalny – zazwyczaj pieniądze są przekazywane na nasze konto lub przekazem pocztowym w krótszym terminie.

Comments are closed.