Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jest dość szerokim pojęciem. Bardzo często podlega pod nie między innymi planowanie podatkowe, które oferowane jest przez różnego rodzaju instytucje finansowe. Urząd skarbowy przeważnie patrzy na tego typu usługi dość podejrzliwym okiem. Optymalizacja podatkowa może jednak przybierać nieco prostsze formy niż zawiłe planowanie. Musimy jednak wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Szczególnie taka wiedza przydaje się drobnym przedsiębiorcom.

Odliczanie kosztów od podatku

Odliczenie kosztów uzyskania przychodu jest to kawałek tortu podatkowego, z którego możemy wyciąć dla siebie najwięcej. Problemem jest (szczególnie w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy sami się rozliczają), ocena co w zasadzie możemy jako koszt uzyskania przychodu potraktować, a co nie.

Przepisy i dostępne powszechnie informacje mówią dokładnie ile wynoszą koszty uzyskania przychodu traktowane jako wydatki, które poniesiemy w celu zapewnienia sobie przychodu lub jego zabezpieczenia. Interpretacja tych przepisów jest więc dość szeroka. Bardzo wiele zależy od tego, czy rzeczywiście ponoszone koszty, które odliczamy, w tym celu służyły. Musimy mieć na to przede wszystkim uzasadnienie oraz dowody, na wypadek, gdyby urząd skarbowy zarzucił nam, że poczynione przez nas odliczenie temu celowi nie służyło. Zabezpieczeniem na taką ewentualność jest wszelka możliwa dokumentacja. Dokumentacją mogą być maile, oferty handlowe, a nawet świadkowie. Na dokładne sprawdzenie naszej deklaracji podatkowej urząd daje sobie nawet 5 lat i to przez taki okres powinniśmy dokumentację przechowywać.

IP Box

IP Box jest to nowa procedura podatkowa, na podstawie której możemy rozliczać się za rok 2019. Może ona wszystkim firmom przynieść naprawdę dużą redukcję podatku dochodowego z 19% do 5%. Jeżeli jest spełnionych kilka warunków, o których mowa poniżej.

Jeżeli chcielibyśmy rozliczyć się na zasadach IP Box, musimy przede wszystkim prowadzić działalność o charakterze badawczo-rozwojowym. Dodatkowo w wyniku naszej działalności musi powstać na przykład patent bądź jakakolwiek inna forma kwalifikowanej własności intelektualnej. Nie są to jednak jedyne wytyczne. Dodatkowe obostrzenia, które mają zabezpieczyć urząd skarbowy przed nagminnym rozliczaniem się na zasadach IP Box, to konieczność wykazania, że dzięki uzyskanej kwalifikowanej własności intelektualnej, wygenerowaliśmy dochód. Jest to właściwie najważniejszy punkt całego programu. Żadne innowacje, które nie przynoszą zysku, niestety nie są postrzegane jako wartościowe, przez co nie możemy skorzystać z ulgi.

Comments are closed.